Close

Tahsil

Statement Showing the Details of Tahsildar & Tahsildars in Ranga Reddy District
Sl. No Name of the Officer Tahsil Office Cell No MailIds

1

Susheela

Hayathnagar

9849904226

tahhyt14@gmail.com

2

Venkateshwarlu

Abdullapurmet

7995086356

tahabpm@gmail.com

3

K.Anitha

Ibrahimpatnam

9849904232

tahibp34@gmail.com

4

Devuja

Manchal

9849906935

tahmcl35@gmail.com

5

Ch.Nagaiah

Yacharam

9849906936

tahycm36@gmail.com

6

K.Krishna

Madgul

9121007690

tah.madgul@gmail.com

7

Vamshi Mohan

Serilingampally

9849904229

dcslpally@gmail.com

8

Chandra Shekar Goud

Rajendranagar

9849904231

dcrajendranagar@gmail.com

9

Rajashekar

Gandipet

7995086358

mrogandipet@gmail.com

10

Janardhan

Shamshabad

9849904237

mrosbd@gmail.com

11

Venkata Laxmi

Nandigama

7995086360

tah.nandigama@gmail.com

12

Venkat Ram Reddy

Kothur

9121008497

tah.kothur@gmail.com

13

Gopal

Farooqnagar

9121007697

tah.farooqnagar@gmail.com

14

Murali Krishna

Keshampet

9121007692

tah.keshampet@gmail.com

15

Srikanth Reddy

Kondurg

9121007698

tah.kondurg@gmail.com

16

Vijay Kumar

Chowdergudem

7995086361

tah.chowdergudajilled@gmail.com

17

L Rammohan

Saroornagar

9849904227

tahsrnr15@gmail.com

18

D Srinivas Reddy

Balapur

9849904210

tahasildarbalapur@gmail.com

19

RP Jyothi

Maheshwaram

9849904245

tahmhw33@gmail.com

20

S. Jyothi

Kandukur

9849906937

tahkdk37@gmail.com

21

M.Mahender Reddy

Kadthal

7995086359

tah.kadthal@gmail.com

22

J.Pandu

Amangal

9121007694

tah.amangal@gmail.com

23

Y.S.Srinivas

Talakondapally

9121007695

tah.talakondapally@gmail.com

24

Saidulu

Shankarpally

9849904242

mroskp@gmail.com

25

K Anitha

Moinabad

9849904241

mrombd@gmail.com

26

Amarlingam Goud

Shabad

9849906941

mroshabad@gmail.com

27

Ashok

Chevella

9849904238

mrochevella@gmail.com