ముగించు

ప్రజా వినియోగాలు

జిల్లాలో ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ విభాగాల బ్యాంక్, కళాశాలలు, విద్యుత్, ఆసుపత్రులు, మునిసిపాలిటీ, ఎన్జిఓలు, పాస్పోర్ట్, పాఠశాలలు మరియు మరెన్నో ఈ అంతరిక్ష జాబితా. సంప్రదింపు వివరాలు మరియు పబ్లిక్ యుటిలిటీ విభాగం చిరునామా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది.