ముగించు

సాక్షర భారత్ కార్యక్రమం

తేది : 06/09/2018 - 30/07/2022 | రంగం: గవర్నమెంట్

విభాగం పేరు: వయోజన విద్యా

పథకం బట్వాడా:

15 నుండి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల నిరక్షరాస్యులకు చదవడానికి మరియు వ్రాయడానికి మరియు NIOS పరీక్షలో (అక్షరాస్యత పరీక్ష) హాజరు కావడానికి, అక్షరాస్యులుగా మారడానికి మరియు అక్షరాస్యులుగా ధృవీకరించబడటానికి శిక్షణ ఇవ్వడం

ఎవరు అర్హులు:

గ్రామంలోని నిరక్షరాస్యులందరూ 15 నుండి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు

ఎవరు అర్హత లేనివారు:

దరఖాస్తు చేసే విధానం

దరఖాస్తుదారులు గ్రామ స్థాయిలో సాక్షర్ భారత్ కోసం విలేజ్ కోఆర్డినేటర్‌ను సంప్రదించి శిక్షణా కార్యక్రమానికి నమోదు చేసుకోవచ్చు ఎంపిక లేదా తిరస్కరణ ప్రక్రియ తిరస్కరణ లేదు. అర్హత ఉన్నవారందరూ నమోదు చేయబడ్డారు

లబ్ధిదారులు:

ప్రజలు

ప్రయోజనాలు:

నియస్ పరీక్షలకు శిక్షణ మరియు చదవడానికి మరియు 15 మరియు 50 మధ్య వయస్సు ఉన్న నిరక్షరాస్యులైన వ్యక్తులను శిక్షణ ఇవ్వడానికి

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

http://mhrd.gov.in/saakshar_bharat