ముగించు

Uncategorized

వడపోత:
చిత్రం లేదు
ఎవరెవరు

ప్రచురించు: 02/11/2021

ఎం‌ఏ‌ఓ క్ర.సం డివిజన్ పేరు హోదా సంప్రదంచాల్సిన నెం 1 మహేశ్వరం ఎం సుజాత ఏ‌డి‌ఏ, మహేశ్వరం 7288894677 2 కె.కోటేశ్వర్ రెడ్డి ఎం‌ఏ‌ఓ,మహేశ్వరం 7288894648 3…

వివరాలు వీక్షించండి
చిత్రం లేదు
ఎవరు ఎవరు

ప్రచురించు: 02/11/2021

 రంగారెడ్డి జిల్లా ఆధీనంలో పనిచేస్తున్న ఎం. ఏ. ఓ క్ర.సం    విభజన పేరు ఆఫీసర్ పేరు హోదా సంప్రదంచాల్సిన నెం 1 మహేశ్వరం ఎం సుజాత  ఎ.డి.ఎ,…

వివరాలు వీక్షించండి