ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

ముఖ్యమైన అధికారులు

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
Collector sir శ్రీ కె. శశాంక., ఐ.ఎ.ఎస్జిల్లా కలెక్టర్ & మేజిస్ట్రేట్collector_rr[at]telangana[dot]gov[dot]inఇంటిగ్రేటెడ్ జిల్లా కార్యాలయ సముదాయాలు,కొంగర కలాన్ గ్రామం, ఇబ్రహీంపట్నం మండలం, రంగారెడ్డి జిల్లా, తెలంగాణ 501510040-23235642
శ్రీ యమ్.వి.భూపాల్ రెడ్డి, M.A.(Litt.) LL.B.అదనపు కలెక్టర్ (రెవెన్యూ) & అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్jc_rr[at]telangana[dot]gov[dot]inఇంటిగ్రేటెడ్ జిల్లా కార్యాలయ సముదాయాలు,కొంగర కలాన్ గ్రామం, ఇబ్రహీంపట్నం మండలం, రంగారెడ్డి జిల్లా, తెలంగాణ 501510.040-23237417
శ్రీమతి ప్రతిమా సింగ్, ఐ.ఎ.ఎస్.అదనపు కలెక్టర్ (స్థానిక సంస్థలు)aclb-coll-rr[at]telangana[dot]gov[dot]inఇంటిగ్రేటెడ్ జిల్లా కార్యాలయ సముదాయాలు,కొంగర కలాన్ గ్రామం, ఇబ్రహీంపట్నం మండలం, రంగారెడ్డి జిల్లా, తెలంగాణ 501510.040-23237416