ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

ముఖ్యమైన అధికారులు

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
కలెక్టర్ సర్ శ్రీ అమోయ్ కుమార్ ఐ.ఏ.ఎస్జిల్లా కలెక్టర్ & మేజిస్ట్రేట్collector_rr[at]telangana[dot]gov[dot]inజిల్లా కలెక్టర్ & మేజిస్ట్రేట్, కలెక్టరేట్, రంగారెడ్డి జిల్లా, లక్డికాపూల్.040-23235642
Jc-1 శ్రీ ఎస్ తిరుపతి రావుఅదనపు కలెక్టర్- Ijc_rr[at]telangana[dot]gov[dot]inజిల్లా కలెక్టర్ & మేజిస్ట్రేట్, కలెక్టరేట్, రంగారెడ్డి జిల్లా, లక్డికాపూల్.04023237417
అదనపు కలెక్టర్ శ్రీ ప్రతీక్ జైన్ ఐ.ఏ.ఎస్అదనపు కలెక్టర్- IIaclb-coll-rr[at]telangana[dot]gov[dot]inజిల్లా కలెక్టర్ & మేజిస్ట్రేట్, కలెక్టరేట్, రంగారెడ్డి జిల్లా,లక్డికాపూల్.040-23235830