ముగించు

విభాగాలు

రంగా రెడ్డి జిల్లాలోని ఆర్డీఓ మరియు డిఏఓ ల వివరాలను చూపుతున్న ప్రకటన.
క్ర.సం. అధికారి పేరు ఆఫీసు సెల్ నం మెయిల్ ఐడిలు
1 చంద్రకళ ఆర్డీఓ, రాజేంద్రనగర్ 9849904207 rdorajendranagar@gmail.com
2
వేణు మాధవరావు
ఆర్డీఓ, చేవెల్ల 9652187655 rdochevelladivision@yahoo.com
3
రాజేశ్వరీ
ఆర్డీఓ, షాద్‌నగర్ 7995086352 rdo.shadnagar@gmail.com
4
ఇ.వెంకట చారి(ఐ/సి)
ఆర్డీఓ, కందుకూర్ 7995086353 rdokandukur@gmail.com
5 ఇ.వెంకట చారి ఆర్డీఓ, ఇబ్రహీంపట్నం 9849904206 rdoibp.123@gmail.com
6 అమర్ జ్యోతి డిఏఓ, రాజేంద్రనగర్ 9849904220 rdorajendranagar@gmail.com
7   డిఏఓ, చేవెల్ల   rdochevella@gmail.com
8
టెన్మోజీ
డిఏఓ, షాద్‌నగర్ 7995086354 rdo.shadnagar@gmail.com
9
బి.సుదర్శన్ రెడ్డి (ఐ/సి)
డిఏఓ, కందుకూర్ 7995086355 rdokandukur@gmail.com
10 తౌఫిక్ అహ్మీద్ డిఏఓ, ఇబ్రహీంపట్నం 9849904219 rdoibp.123@gmail.com